About Us


About Us

SAPIK stands for: South-African Professional Institute of Kinderkinetics. SAPIK is the professional home of Kinderkineticists in South Africa and this Institute regulates the professional acts and the registered trademark (quality control of this intellectual property) of this profession by registration. 

Oor Ons

SAPIK staan vir: Suid-Afrikaanse Professionele Instituut vir Kinderkinetika. SAPIK is die professionele tuiste van Kinderkinetici in Suid-Afrika en hierdie Instituut reguleer die professionele optrede en geregistreerde handelsmerk (kwaliteitskontrole van hierdie intellektuele eiendom) van die professie deur registrasie.